pamela paja capota alta sombrereria madrid

Penelope

Sewn dyed wheat straw braid sunhat.