tocado artesanal paja madrid

Peces

Sewn dyed wheat straw braid turban.